Πληροφορίες για το Νέο Λύκειο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΊΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ09 & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στην προσπάθεια να ενημερωθείτε και να βοηθηθείτε (εσείς και οι οικογένειές σας) στη λήψη απόφασης για τη συνέχεια των σπουδών σας, την κατάρτιση ή και την ειδίκευσή σας, δημιούργησα αυτό τον κόμβο πληροφοριών. Θα ήθελα με προσοχή και υπευθυνότητα να μελετήσετε τις πληροφορίες και να λάβετε αποφάσεις που θα σας ωφελήσουν.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ Α, Νο 193, 17/9/2013), δημοσιεύτηκε ο νόμος για το νέο Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών/-τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από το τρέχον σχολικό έτος, 2013-2014, αλλά μόνο για την Α΄ Λυκείου. Η Β΄ και Γ΄ τάξη ακολουθούν ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Από την επόμενη σχολική χρονιά, 2014-2015 ο νέος νόμος θα ισχύει για την Α΄ και Β΄ τάξη, ενώ το 2015-2016, όλο το Λύκειο θα ακολουθεί το νέο νόμο. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τόσο στα μαθήματα που θα διδάσκονται και στις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες, όσο και στον υπολογισμό της βαθμολογίας για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

1. Το Νέο Λύκειο (ο νόμος) τα μαθήματα & οι προσανατολισμοί):

http://axion.edu.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/

2.«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων της Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου:

http://sep4u.gr/?p=708

Αναλυτικότερα για τις επιλογές σας μετά το Γυμνάσιο, σας συστήνουμε να επισκεφθείτε τις παρακάτω έγκυρες και κατατοπιστικές ιστοσελίδες-κόμβους. Αφού τις διερευνήσετε καλά μπορείτε να πάρετε τις αποφάσεις σας.

1)Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο , ΕΟΠΠΕΠ:

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio/54-imerisio_gen_lykeio

καθώς και

http://www.kaslis.gr/index.php/neolykeio

2)Νέο Επαγγελματικό Λύκειο:

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF

3)Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ):

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio/sek

4)Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio/institute_epaggelm_katartisis

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6kg) και κολύμβηση (50μ ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

Για τις Στρατιωτικές Σχολές καθώς και για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες: www.geetha.mil.gr και www.astynomia.gr.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Οι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιο

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τάξεις, οι προσανατολισμοί και τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης, σύντομα και περιεκτικά.

 new lyceum diagram