Ύλη Εξετάσεων 2016 Ιστορία Γ Κεδίκογλου

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ? ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ενότητα 1, 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ενότητα 5, 7 και από την ενότητα 10 μόνο το κίνημα του φιλελληνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ενότητα 12, 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ενότητα 17, 18, 19, 20, 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ενότητα 27, 29, 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ενότητα 31, 32, 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ενότητα 36, 38, 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ενότητα 45, 46, 47, 48, 49

 

                                                                   Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

Χ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ