Ύλη Εξετάσεων 2016 Χημεία Γ Στρίτση

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Ενότητα 1

 

Ενότητα 2

 

Ενότητα 3

Οξέα-Βάσεις- Άλατα

1.1   σελίδες 13-14

1.2   σελίδα 15

1.3   σελίδα 16

1.4   σελίδα 16

1.5   σελίδα 17

1.6   σελίδα 17

2.1   σελίδα 21

2.2   σελίδα 21

2.3   σελίδα22

3.1   σελίδες 27-28

Και το ένθετο ??Είναι θέμα ?χημείας σελ. 28??

4.1 σελίδα 31

4.3 σελίδες 32-33

4.4 σελίδα 34

Ταξινόμηση των στοιχείων

1.2   σελίδες 49-50

1.3   σελίδα 50

1.4   σελίδα 51

3.1   σελίδα 57

 

Η Χημεία του άνθρακα

1.1   σελίδα 81

1.3   σελίδες 82-84

1.4   σελίδα 84

1.5   σελίδες 84-85

1.6   σελίδες85-86

2.2   σελίδα 89

2.3   σελίδες 89-90

2.4   σελίδα 91

2.5   σελίδα 91

2.6   σελίδα 91-92

2.7 σελίδα 92 Μόνο τον ορισμό του πολυμερισμού

2.8 σελίδες 92-93

2.9 σελίδα 93

2.10 σελίδα 93

Οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ των μαθημάτων σελ 15,18,23,29

 

Οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ του μαθήματος σελ 51

 

Οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ των μαθημάτων σελ 87 ( 1 και 4), σελ.95

 

 

Παρατηρήσεις:

1.Τα ένθετα Πείραμα,Είναι θέμα?..Χημείας είναι εκτός ύλης.