Ύλη Εξετάσεων 2016 Φυσική Γ Παπαχρήστου

 

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ? ΙΟΥΝΙΟΥ 2016


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: σελίδες 14 έως και 16,

                                        19, 23, 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: σελίδες 36 έως και 44,

                                         54 έως και 56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: σελίδες 66, 69, 70, 71

                                       79 έως και 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: σελίδες 89, 91 έως και 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: σελίδες 99, 101, 102