Βιογραφικό Σημείωμα - ΣΕΠ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΕΠ)

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ:ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:

1)Συνοδευτική επιστολή &

2)Δομή και περιεχόμενο επαγγελματικού περιγράμματος /επαγγελματικής μονογραφία

Το βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae), είναι εκείνο το έγγραφο που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφήνεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επιβάλλεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες με συγκεκριμένο τρόπο και σειρά ώστε να διευκολύνει τους υπεύθυνους που θα επιλέξουν ανάμεσα στους υποψήφιους, να εντοπίσουν εύκολα τα πεδία που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον οφείλει να είναι ολοκληρωμένο, σαφές, σύντομο και περιεκτικό, επί της ουσίας δηλαδή να είναι ο "καθρέφτης του επαγγελματικού μας εαυτού". Αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα σχηματίσει για μας ένας εργοδότης, οργανισμός, εταιρεία ή και εκπαιδευτικό ίδρυμα π.χ. Πανεπιστήμιο και από αυτό ίσως και να εξαρτηθεί αν θα μας δοθεί η ευκαιρία να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής (αξιολόγηση μέσω τεστ ικανοτήτων, συνέντευξη, κ.α.) ή όχι. Αποκλειστικά και από μόνο του το Βιογραφικό Σημείωμα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιθυμητή επιλογή /πρόσληψη αλλά μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο αν δεν έχει συνταχθεί με επαγγελματικό και προσεγμένο τρόπο.

Κατά κανόνα το Βιογραφικό Σημείωμα συνοδεύεται από μια καλογραμμένη συνοδευτική επιστολή (Cover Letter), ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να επιλεγούμε ή και να εργαστούμε στη συγκεκριμένη επιχείρηση/ εταιρεία/οργανισμό καθώς επίσης να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε οι καταλληλότεροι για τη συγκεκριμένη θέση. Με άλλα λόγια δηλαδή προκαλούμε το ενδιαφέρον του παραλήπτη ώστε να διαβάσει το βιογραφικό μας σημείωμα, αναδεικνύοντας τα δυνατά στοιχεία της προσωπικότητάς μας και μέσω αυτής ζητάμε και πετυχαίνουμε μια συνάντηση για συνέντευξη.


Ακολουθεί η παρουσίαση.