Ύλη Εξετάσεων 2016 Αρχαία Γ Νεργισίδου

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ                             ΤΑΞΗ : Γ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 2η : A , B , Γ 1

                       3η : Γ

                       4η : A , Γ

                       5η : Γ

                       6η : B , Γ

                         7η : Β , Γ

                       8η : Α , Β , Γ1 , Γ2

                       9η : A , B , Γ

                       10: Β , Γ

                       11: Γ

                      

ΑΡΡΙΑΝΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ : βιβλίο Α κεφ. 13, 3 -7